Elektor Cadeau - 5 nummers EUR 49,95

Elektor Cadeau - 5 nummers EUR 49,95
Voor mensen met passie voor electronica.
- Maandblad
- Stopt automatisch

Voorwaarden: Het abonnement wordt bij u thuis bezorgd met daarbij een acceptgirokaart waarop het over te maken bedrag is vermeld. De consument heeft gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet. Het proefabonnement stopt automatisch en verplicht dus verder tot niets.