Handwerken zonder Grenzen Cadeau - 6 nummers EUR 47,50

Handwerken zonder Grenzen Cadeau - 6 nummers EUR 47,50
HZG is een magazine met artikelen over handwerktechnieken, waarbij de textiel de boventoon voert. De onderwerpen komen uit ons eigen land, de landen om ons heen maar ook van heel ver. Traditie, folklore en historie zijn hierbij sleutelwoorden. Voorwerpen en gebruiken uit vroegere tijden kunnen heel interessante bronnen zijn voor het maken van nieuw eigentijds handwerk.
- Maandblad
- Stopt automatisch

Voorwaarden: Het cadeau abonnement stopt automatisch.